GuzzleHttp\Exception\ServerException

system/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Exception/RequestException.php [111]:

Server error: `GET https://api.zakopaneapartamenty.net.pl/v1/leastBooked/5` resulted in a `500 Internal Server Error` response

Czas wywołania: 0.3053 sekund, użyto 1.27MB MB pamięci. Wygenerowano przez Kohana v2.3.4.